ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดอุดรธานี

ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 3 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-221-318 , 042-224-573

โทรสาร : 042-224-573

email : stgudon@gmail.com


ที่ตั้ง